GRİ SU ARITMA SİSTEMLERİ

Gri su insanların günlük yaşam faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan tuvalet sularının dışında kalan tüm atık suları içermekte, atık su çeşitleri içerisinde kirlilik yönünden en düşük seviyede bulunan ve en az kirletici içeren akımdır. Pratik olarak tuvalet sularının haricindeki tüm evsel atık su akımlarını kapsayan bu suyun başlıca kaynakları, mutfak atık suları, banyo, lavabo ve çeşitli yıkama sularıdır. %75’lik pay ile hacimsel olarak evsel atık suyun en büyük yüzdesini oluşturan gri suda patojen bulunma olasılığı düşük olup, nütrientler açısından da fazlaca zengin değildir.

Atık su içerisinde de yer alan azot kirletme etkisi en ciddi ve içme suyundan en zor temizlenen maddedir. Atik suda bulunan Azotun %90'i siyah sudan gelmekte ve gri suda ise, siyah sudan çok daha az miktarda azot bulunmaktadır. Bundan dolayı gri su, siyah sudan daha kolay ayrışır ve daha kısa sürede temizlenir.

Tuvalet haricindeki sulardan oluşan ve en çok organik madde yönünden zengin olan gri su, bu su çeşitlerinden en az kirletici özelliğe sahiptir ve bu akımın gerekli arıtımdan sonra sulama ve yeraltı suyu beslemesi gibi yollarla su döngüsüne geri verilmesi önerilmektedir. İşlemden geçirilmiş gri suyun kullanım suyu olarak değerlendirilmesi su kaynaklarının korunmasına katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesi üzerinde de pozitif etkiler yaratacaktır.

Gri su, tuvaletlerden gelen fosseptik atıkları içermediği için kolaylıkla arıtılıp yeniden kullanılabilir. Arıtılmış suyun kullanım alanları oldukça fazladır. Arıtılmış gri su, bahçe sulamalarında, araba yıkamada, çamaşırhanelerde ve sifonlarda kullanılabilir. Bu uygulamalarda temiz su yerine arıtılmış gri su kullanılarak tasarruf sağlanmış olur.

Arıtılmış gri su kullanımı temiz su kaynaklarının korunmasını sağlar.

Gri su artıma sistemleri okullarda, otellerde, havalimanlarında, spor salonlarında, büyük alışveriş merkezlerinde, konut binalarında ve benzeri birçok farklı tesiste kullanılabilir.

Mayer Kimya evsel ve endüstriyel tesisler için gri su arıtma sistemlerinin dizayn, tedarik, montaj ve işletim hizmetlerini sunar.

Gri Su Kullanım Alanları;

- Rezervuar Besleme

- Bahçe Sulama

- Araç Yıkama

- Kaba Temizlik İşleri

- Soğutma Kulesi Besleme

- Çamaşır Yıkama

- Süs Havuzları

Gri Suyun İçerisindeki Maddeler


- Sabun

- Şampuan

- Deterjan

- Saç

- Vücut Yağı

- Vücuttan Dökülen Deri Parçaları

- Tırnak

- Saç Kepekleri

- Duş Jeli

- Krem

- Diş Macunu

Gri Su Arıtma İşlemi

Gri suyu arıtarak temizlik işlerinde kullandığımız, içme suyu kalitesinde olmayan temiz su yerine kullanabiliriz. Böylece suyun geri dönüşümünü sağlayarak doğaya yaptığımız katkının yanında su masraflarını da büyük ölçüde düşürmüş oluruz.

Gri Su Geri Kazanım Sistemleri günümüzün en modern su arıtma teknolojisi olan membran canlandırma yöntemini baz alarak suyu üç aşamada arıtır.

İlk aşamada, su belirli aralıklarla havalandırılarak sudaki oksijen miktarı arttırılır ve bakterilerin yaşaması için ideal ortam sağlanmış olur. Bu sayede suyun kokusunu, rengini ve sudaki organik maddeleri yok etmek için aerobik bakteriler tarafından biyolojik arıtma yapılmış olur.

Biyolojik arıtması tamamlanmış olan gri su, filtre modüllerinden vakumlama tekniği kullanılarak geçirilir ve son kullanıma hazır hale getirilir. Filtre, özel dizaynı sayesinde suyun arıtılması sırasında bir direnç oluşmasını önleyerek çok kısa sürede daha fazla miktarda suyu arıtır. Ayrıca çok küçük gözenekleri ( 0,2 µm) sayesinde gerçek bir bariyer oluşturarak bilinen tüm mikropları ve bakterileri süzer.

PLC kumandasında tam otomatik çalışmakta olup müdahale gerektirmez. İşletme ve bakımı için uzman personel gerektirmez. Teslim ve montaj süresi çok kısadır. Arıtılmış su, WC rezervuarlarında, bahçe sulamada ve araba yıkamada kullanılabilmektedir. Gürültü sorunu yoktur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Klor Dozaj Ünitesi

- Izgara

- Kum Filtresi

- Aktif Karbon Filtreler

- UF Modülleri

- Filtrelenmiş Su Deposu ve Besleme Pompası

- Ters Yıkama Deposu ve Pompası

- Son Klor Dozaj Ünitesi

- PLC Kontrol Panosu

Gri Su Kaynağı Kirletici Maddeler
Çamaşır Makinesi Askıda katı madde, organik madde, yağ ve gres, tuzluluk, sodyum, nitrat, fosfor(deterjandan), çamaşır suyu, pH
Bulaşık Makinesi Askıda katı madde, organik madde, yağ ve gres, artan tuzluluk, pH, bakteri ve deterjan
Duş Bakteri, saç, askıda katı madde, organik madde, yağ ve gres, sabun, şampuan kalıntıları
Lavabo(Mutfak dahil) Bakteri, askıda katı madde, organik madde, yağ ve gres, sabun, şampuan kalıntıları

Gri Su Kazanımının Faydaları

Gri su geri kazanımı hem maddi tasarruf hemde çevrenin korunması için oldukça etkili bir kaynak olarak değerlendirilebilir.

Bu faydalardan başlıcalarını şöyle özetleyebiliriz:

  • Tekrar elde edilecek suyun hijyen standartlarını sağlaması,
  • Şebeke suyu dağıtım hatlarındaki yoğunluğun ve gereksiz kullanımının azaltılması,
  • Yüzde 50’ye yakın su tasarrufu,
  • Kontamine olmuş (siyah su) suya göre daha kolay ve hızlı arıtılabilmesi,
  • Doğal su kaynaklarının korunması ve daha verimli kullanılması,
  • Kurak bölgelerdeki bahçe sulama ihtiyacını karşılayabilmesi,
  • Süs havuzlarında hatta kalitesine göre çamaşır yıkamada dahi kullanılabilmesi,
  • Araç yıkama, yangın söndürme gibi işlemlerde kullanılabilmesi.